อินเดียประกาศมาตรการพิเศษแล้วหลังพบผู้ติดเชื้อไวรัส covid เพียง 73


ประเทศอินเดียประกาศเข้าภาวะฉุกเฉินปิดประเทศเนื่องจากประชาชนเริ่มมีการติดเชื้อไวรัสโควิด19แล้ว โดยถึงแม้ว่าจำนวนไม่มากแต่ก็ต้องตัดสินใจปิดประเทศเนื่องจากว่าประชากรแน่น vegus186

—————– ประเทศอินเดียประกาศกร้าววันนี้เป็นต้นไปจะทำการปิดประเทศ ประกาศเคอฟิลห้ามคนเข้าออกนอกเวลาและห้ามกระทำการใดๆที่เป็นการชุมนุมในที่แออัด และต้องใส่หน้ากากอนามัย หากไม่ทำตามจะถูกลงโทษอย่างหนักโดยจะเห็นได้กับคลิปที่มีการเผยแพร่ออกมาทางโซเชียลที่หากใครกระทการขัดต่อคำสั่งจะต้องโดนฟาดด้วยไม่กระบอง หรือแม่แต่สั่งลงโทษโดยการวิดพื้น ให้ลุกนั่ง หรือแม้แต่การจับตัวไปขังเนื่องจากหากไม่กระทำตามข้อบังคับและไม่เด็ดขาดจะควบคุมสถานการณ์ได้ยาก เพราะเนื่องจากประเทศอินเดียนั้นมีประชากรเป็นจำนวนมาก หากว่าเกิดมีผู้ติดเชื้อออกมาที่สถานที่ทั่วไปละก็ต้องควบคุมไม่อยู่และติดเชื้อกันท่วนหน้าแน่นอน vegus186

—————– ทั้งนี้ประเทศอินเดียประกาศตั้งมั่นว่าจะไม่ยอมให้ประเทศเข้าสู่วิกฤตหนักก่อนจึงจะปิดประเทศเพราะถึงเมื่อนั้นอาจจะทำการควบชุมเชื้อไวรัสโควิดไม่อยู่เลยก็ได้ และขอให้ประชาชนทุกคนร่วมมือ พร้อมทั้งงดกิจกรรมต่างๆที่ก่อให้เกิดการรวมตัวกันกับคนหมู่มาก รวมไปถึงพิธีกรรมทางศาสนาก็ให้มีการหยุดหรือปิดไปชั่วคราว รวมไปถึงร้านค้าด้วย หากฝ่าฝืนจะโดนรวบตัวในทันที

—————– จะเห็นได้ว่าประเทศอินเดียกำหนดมาตรการจริงจังมาก และบังคับใช้อย่างจริงจังไม่มีการปราณีเพราะไม่เช่นนั้นแล้วอาจจะบังคับใช้กับคนหมู่มากลำบากหากไม่ใช้กฏหมายให้เข้มแข็งพอ และอาจจะเป็นตัวอย่างให้กับประเทศไทยได้ในเรื่องของการบังคับใช้กฏหมายต่างๆที่ใช้กันอย่างจริงจังและไม่มีลดข้อให้ ประเทศอินเดียถึงแม่ว่าประชากรจะเยอะแค่ไหนแต่ผู้บังคับใช้กกหมายก้ยังสามารถบังคับฝช้ได้ให้เป็นไปตามระเบียบ

—————– สถาการณ์ไวรัสโควิดในประเทศอินเดียยังไม่ถือว่าเข้าขั้นวกฤตมากนัก แต่ผู้นำก็ยังตัดสินใจอย่างเด็ดขาดในการปิดประเทศเพื่อควบคุมสถานการณ์เพื่อไม่ให้เกินการควบคุมได้เป็นการยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด19อย่างรวดเร็วที่สุด vegus186